Numele dvs.:

Adresa de e-mail:
Pentru dezabonare click aici!
Colegiu de conducere
CCIA SibiuConducereConducerea Deliberativa  Colegiu de conducere Print

Statut

Articolul 15 - Colegiul de conducere

15.1. Colegiul de Conducere al Camerei se compune din:

- 19 membrii alesi ai sectiunilor Comert, Industrie, Servicii si Agricultura, care sunt membrii cu drept de vot;
- membrii de drept, care au drept de vot consultativ.

15.2. Membrii alesi ai Colegiului Camerei se aleg uninominal, separat pentru fiecare dintre cele 4 sectiuni, prin vot secret. Oricare dintre membrii individuali sau colectivi ai Camerei poate candida pentru Colegiul Camerei sau pentru presedintia Sectiunii din care fac parte, in conditiile prezentului Statut.

15.3. Adunarea generala extraordinara pentru alegerea Colegiului este legal constituita daca a fost convocata cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de data propusa pentru desfasurare. Anuntul de convocare va contine obligatoriu data, ora si locul desfasurarii, initiatorul convocarii, modalitatile de exprimare a votului, si tipul adunarii (adunare generala sau adunare generala a reprezentantilor). Inainte cu minimum 35 de zile inainte de data acestei adunari, Colegiul va stabili prin vot numarul de locuri rezervat fiecarui sectiune, in functie de structura economica a judetului la momentul respectiv. Fiecare sectiune economica va avea cel putin doua locuri in Colegiul Camerei. In cazul in care pentru una sau unele dintre sectiuni numarul de candidaturi declarate eligibile este mai mic decat numarul de locuri repartizate, directorul general va repartiza aceste locuri celorlalte Sectiuni, proportional cu ponderea ce le-a fost deja stabilita pentru Colegiul ce va fi ales.

15.4. Membrii alesi ai Colegiului se aleg pentru un mandat de 4 ani. Mandatul Colegiului de Conducere incepe a doua zi dupa Adunarea Generala Extraordinara in care respectivul Colegiu a fost ales si se incheie la sfarsitul zilei in care are loc adunarea generala extraordinara ce are pe ordinea de zi alegerea Colegiului. Membrii Colegiului al caror mandat a expirat pot fi realesi.


(vezi articol 15 complet)


Lista membrilor


MEMBRII COLEGIULUI DE CONDUCERE CCIA SIBIU