Numele dvs.:

Adresa de e-mail:
Pentru dezabonare click aici!
Consiliul director
CCIA SibiuConducereConducerea Executiva  Consiliul director Print

Statut

Articolul 16 - Consiliu director

16.1. Consiliul Director este organul de conducere colectiva executiva a Camerei. Consiliul Director asigura conducerea Camerei intre doua sedinte ale Colegiului si poate lua orice hotarare pe care o considera necesara, mai putin hotararile vizeaza atributiile directe ale adunarii generale sau Colegiului, mentionate la art. 14.15., art. 14.17., si art. 15.33.

16.2. Consiliul Director este compus din Directorul General, Directorul General Adjunct si persoanele numite de catre acestia, anual, pe baza de contract de management, pentru a conduce teritorial, tematic sau structural activitati ale Camerei. Consiliul Director este compus in total din cel putin 3 membrii. Membrii Consiliului Director numiti de catre directorul general si directorul general adjunct incheie un contract anual de management cu Camera, reprezentata de directorul general. Directorul general adjunct si directorul general – numiti generic managementul - incheie cu Colegiul un contract multianual de management si acte aditionale anuale la acesta, care stabilesc indicatorii anuali ai contractului.

16.3. Consiliul Director se intruneste in sedinta la convocarea directorului general, de regula o data pe luna. Hotararile se iau cu majoritatea simpla de voturi a membrilor prezenti. In caz de paritate, votul Directorului General este preponderent. In lipsa acestuia, votul directorului general adjunct este preponderent.

16.4. Sedintele Consiliului Director sunt prezidate de Directorul General al Camerei. Deciziile in Consiliu se iau prin vot deschis, cu majoritatea simpla. La sedintele Consiliului Director pot lua parte, daca doresc, membrii cu drept de vot ai Colegiului si numai ei.


(vezi articol 16 complet)


Lista membrilor Consiliu director

dr. Eugen Iordanescu
Director general
ec. Maria Avrigean
Director general adjunct - Administrativ si servicii logistice/financiar-contabil
Anca Stefania Muntean
Director departament Formare si perfectionare profesionala, dezvoltarea resurselor umane;
Programe, proiecte structuri de finantare si parteneriate;
Platforma patronala si dialog institutional
jr. Rodica Comanita
Director departament Informare, analiza, si prognoza economica; arhiva electronica
Adrian Pintea
Director departament Dezvoltarea afacerilor, surse de finantare
si servicii suport pentru intreprinderi - Incubator de Afaceri
Cosmin Marcu
Director Exposib International Travel
societate a C.C.I.A. Sibiu de organizare targuri si evenimente